Google

Translate blog

måndag 9 mars 2015

Paret som begravdes omslingrade för snart 6000 år sedan


Citat: Paret hittades omslingrade i en grotta i Diros på halvön Peloponnesos i Grekland. De hade lagts till den sista vilan i varandras armar – omkring 3 800 år före vår tideräknings början. Slut citat.

Det finns många anledningar till varför de begravts omslingrade. En är att de hittades så och likstelheten gjort det svårt att dela dem.

Varför de höll om varandra kan bero på gemensamt hopp från hög höjd. Men då borde brutna ben blivit följden. Kanske ett självmord med giftiga örter är ett annat. Olycklig kärlek kan ligga bakom.

Förr fick man inte bilda par utan anhörigas samtycke.

Inga kommentarer: