Google

Translate blog

torsdag 26 mars 2015

Var är gränsen för storlek eller liten. Finns den?


Citat: Världens hittills minsta, kända bakterie - världens minsta liv rentav - har fotograferats med ett elektronmikroskop för första gången. --- Bakterien har en medelstorlek på 0,009 mikrometer Slut citat.

Frågan man kan ställa är om det finns en mista litenhet. Just denna bakterie tros vara beroende av andra bakterier för att kunna leva.

Frågan är om det finns ännu mindre liv som kan leva ex på denna bakterie. Finns liv som kan leva på strängarna om man ser på strängteorin? Finns liv som kan leva på ljus?

Inget är omöjligt inte heller att det inte finns en gräns för storlek.

Inga kommentarer: