Google

Translate blog

fredag 13 mars 2015

Verkligheten är tvådimensionell och att vi ser den i tredimensionellt. Den är bara ett hologram.


Citat; Enligt hans hologramteori består gravitationen av tunna vibrerande strängar. Dessa strängar är hologram av händelser som egentligen äger rum i en tvådimensionell värld. Och enligt Maldacenas modell består universum av nio dimensioner av rymd och en av tid.

Och nu kan teorin visa sig att stämma, enligt en rapport i tidningen Nature.

Nog är det fantasieggande och svårt att tro på. Men oberoende av om det är sant eller inte upplever vi världen som tredimensionell.

Så det förändrar inget. Vi kan aldrig förändra våra upplevelser till tvådimensionella även om de är detta enligt denna forskning.

Inga kommentarer: