Google

Translate blog

söndag 19 april 2015

Lukt och smak upplevs individuellt. Människa och hund bedöms olika och nedanstående rapport förfalskas därmed anser jag.


Citat: Evolutionen pågår än, och det som ändras mest är vårt smak- och luktsinne.

--- Eftersom luktsinnet i hög grad även påverkar smakupplevelsen innebär det att vi män­niskor har helt olika genetiska förutsättningar för att uppleva dofter och smaker. Slut citat.

Vi ska även enligt undersökningen ha fått sämre lukt o smak genom årtusendena. Men då bör ju hundar fått detsamma då de varit tämjda av människan i årtusendena tillbaks och inte heller de behöver så starkt luktsinne som tamhund som vildhund.

Hunden är avlad fram i många raser men likväl har de ett mycket starkt luktsinne. Varför har det inte försvunnit eller minskat? Det är en gåta om nu människans har detta. Kanske det är så att människans aldrig varit bättre och undersökningen består av  något feltänk när den visar motsatsen.

En annan sak är att smak och lukt är individuellt upplevande och därför kan en smak upplevas som god av en person och som avskyvärd av en annan. Likaså med lukt.

Det är inte konstigare än att människor har olika förutsättningar att lära olika ting och har skilda intressen.

Gåtan är istället om vi går tillbaks till hunden att alla hundar har ett otroligt luktsinne och tycker illa om samma slag av dofter om de nu inte lärs att hitta vissa dofter och belönas för detta.

Inga kommentarer: