Google

Translate blog

torsdag 30 april 2015

Mars har otroliga mängder av vatten men vatten är inte liv enbart möjligheten.Citat: Mars döljer stora områden med fruset vatten, is som gömts under lager av sand.--- Glaciärerna innehåller sammanlagt 150 miljarder kubikmeter vatten som om det spreds ut jämnt över Mars yta skulle höja sig 1,1 meter upp.--- Men några tecken på att planeten verkligen skulle ha liv har aldrig hittats.. Slut citat.

 
Vatten verkar vara en mycket vanlig vätska i universum. Det hittas på fler o fler platser. Mars har otroliga mängder och många av de planeter eller månar som finns i vårt solsystem har det.


Men liv är inte samma sak som vatten. Inget liv utanför vår Jord har hittats ensbart byggstenar för att eventuellt skapa liv har funnits,

 
Det har saknats något och enligt mig är det någon eller något som fått byggstenarna att få liv.

Enbart religionen ger detta svar och inget har och kommer troligen aldrig att förfalska skapartron.

Inga kommentarer: