Google

Translate blog

måndag 6 april 2015

Universum verkar gränslöst stort i tid och rum.


Citat: vår galax, Vintergatan, är en del av ett gigantiskt kluster av galaxer. Klustret går under namnet Laniakea--- Det finns ett superkluster till (om man zoomar ut en aning). Det går under namnet Perseus-Pisces och är en granne till Laniakea--- Men vi är inte klara där, vi zoomar ut en gång till. Laniakea och Perseus-Pisces är bara små pluttar i ett universum som består av enorma avstånd och ett oklart antal galaxkluster..Slut citat.


Finns gränsen på hur stort vårt universum är? Det verkar inte så. Kan vårt universum även vara ett av otaliga universum där tiden är gränsen för dessa universum  i plats i otaliga dimensioner.

 

I så fall finns inget slut. Tid uppdelad i då och nu existerande samtidigt gör tiden gränslös. Den kan då uppdelas i hur många små eller stora intervall som helst.

Vår verklighet är en gåta. Så är även vår existens.

 

Inga kommentarer: