Google

Translate blog

måndag 13 april 2015

Varför hittas alltid eller ofta mynt vid historiskt intressanta platser? Likt i nazigömman här.


Citat: Tre ruiner i djungeln synas av arkeologer i Argentina, som tror att husen kan ha använts av tyska nazister på flykt efter andra världskriget. Tyska mynt daterade 1938 till 1941 har hittats, Slut citat.

Hur kommer det sig att det vid arkeologiska undersökningar ofta hittas mynt? Tappade och tappar människor mynt vid alla lämningar?

I ovanstående hittades mynt från andra världskrigets Tyskland. Hur kan det ha slumpats sig att mynt tappats på just denna plats för datering?

Jag förundras mer över att myntfynd görs som lämpligt visar att just här har människor från en viss tid funnits som kan bekräfta en teori.

Jag tycker det är konstigt med alla dessa mynttappningar i historien på för arkeloger lämpliga platser som sedan kan bekräfta en teori av tid.

Inga kommentarer: