Google

Translate blog

onsdag 13 maj 2015

Den planerade enkelresan till Mars förblir i nuvarande skede en dagdröm inget annat.


Någon enkelresa till Mars utan hjälp från NASA är omöjligt säger NASA.


Urvalsprocesserna av de som anmält intresse är gjorda genom några minuters samtal på Skype. Positiva urvalskriterier var att kunna samla in pengar till projektet.

 
Hela projektet verkar vara en pengamaskinsinsamling till en dagdröm.


Nasa tror inte överlevnaden på projektet om de kom iväg skulle bli mer än några månader utan hjälp från Nasa och varför detta projekt görs eller skulle göras är ett sätt att ta in pengar på tevesändningar mm.

 
Även pr för de länder eller företag som sponsrar ligger bakom. Men det kan ge tvärtom effekter om företag eller länder sponsrar projekt av självmordskaraktär av mer eller mindre tokstollar som följer med. En av de utvalda påstår nämligen att han kommer från någon plats utanför Jorden. Tro det om du vill.

 
Det visar enbart på att urvalet är gjort på konstiga personer normalpersonen går inte in på projekt av detta slag.

Inga kommentarer: