Google

Translate blog

torsdag 7 maj 2015

Till forskares förvåning fanns inget magnetfält på kometen 67P vilken Rosettas landare landade på och nu för evighet sitter fast på vilket gör att man måste tänka om i hur kometer bildats.


Teorier kommer och teorier går. Det enda som är säkert är att en teori aldrig gäller för alltid utan i många fall förfalskas när väl verkligheten kan observeras, mätas och vägas på plats.

Samma sak har hänt nu när det gäller teorin att magnetfält finns på kometer utifrån dess bildande.

Citat: En av frågeställningarna var just huruvida kometer har ett eget magnetfält eller inte, eftersom sådana fält skulle kunna förklara uppkomsten av dessa himlakroppar som mestadels består av smutsig is. Men något sådant fält finns inte, åtminstone inte på 67P. Slut citat.

Nu måste nya teorier utarbetas om hur en komet bildats. Men nu utan idén om magnetfälts betydelse. Men inget säger dock att inte vissa kometer behöver ett magnetfält för att bildas beroende på var de bildats och av vad.


I universum är allt möjligt och inte möjligt det är det enda vi lärt oss.

Inga kommentarer: