Google

Translate blog

lördag 27 juni 2015

Jag tänker alltså finns jag. Det du inte ser finns inte, bakom dig är det tomt och kaos.


Desacartes sade följande Cogito, ergo sum(Jag tänker alltså finns jag. En icketänkande kan därmed inte företälla sig eller konstruera en verklighet och en mening ur ett landskap.

 
Citat: Har du någonsin funderat över vad som pågår bakom dig när du inte tittar?

Ingenting, sägs det.

Ny forskning bevisar att det kan vara sant. Slut citat.

Verkligheten kan enligt ny forskning inte existera (om jag förstått rätt ) om ingen ser den vilket filosofer tänkt utifrån i många sammanhang Kant filosoferade liksom Schopenhauer över detta och många andra.

Vad är en människa, vad är verkligheten ,tinget i sig tinget för mig.

Nu börjar denna slags tankar få en verklighetsförankring genom vetenskapen. Filosofers tankar förverkligas genom kvantteorins matematik och observationer med mätningar och kaosteorin.

Verkligheten är inte så enkel att förstå som vi människor önskar. Vi ser troligen enbart en del av denna och mycket av den existerar inte mer än subjektivt. Men vi behöver denna subjektiva lilla verklighetsdel för att kunna konstruera en fungerande värld där vi kan existera. resten existerande eller ickeexisterande kan kanske vetenskapen ana och till viss del matematiskt förklara men säkert aldrig observera likt vi troligen aldrig kan se och undersöka den mörka energin eller materian med egna ögon utan enbart genom effekters uppstående och matematik.

Inga kommentarer: