Google

Translate blog

måndag 1 juni 2015

Legosoldater vanligt nu, vanligt förr. Slaget vid Lutzen hade troligen en stor andel. De stred för den som betalade bäst. Så avhopp till fienden förekom.


Legosoldater finns idag i många arméer en blandning av nationaliteter i arméerna under krig är vanligt. Värvade frivilliga från andra länder än de som strider. Soldater som säljer sin lojalitet och stridsvilja. Främlingslegionen är ett exempel på detta. De frivilliga svenskarna under finska vinterkriget ett annat exempel.

Under Gustav II Adolfs slag vid Lützen under 30 åriga kriget var det också vanligt med hyrda soldater.  Tvångsutskrivningen i Sverige räckte inte till.

Citat: Analyser av grundämnet strontium i skelettens tänder visar att de flesta av männen i massgraven kom från olika platser i Tyskland. Slut citat.

Legosoldater var dyra men stridsvilliga och var därför populära att anställa. Övriga soldater var oftast tvångsrekryterade bonddrängar och dessa var mindre stridsintresserade.

Risken med legosoldater var dock att om fienden erbjöd bättre betalt, fler förmåner större plundringsarea fritt kunde det sluta med att soldater gick över till fienden och värvades av denna.

Inga kommentarer: