Google

Translate blog

fredag 24 juli 2015

Plomberad flaska från Sovjettiden med krypterad text på äldre papperslag funnen i Kaliningradområdet.


Flaskposter hittas ibland och en del har legat i århundraden.  I detta fall är det på en byggarbetsplats den hittats  och flaskan var väl förseglad av vax  och kork. Själva flaskan kunde dateras som tillverkad under Sovjet-åren. Sedan var det slut. Texten var omöjlig att tolka även för språkvetare. Misstanken att det är kod finns och försök till tolkning ska göras.

Om det är ett hemligt meddelande mellan sovjetiska officerare eller meniga i en såkallad tidskapsel vet ingen idag. Om det är en barnlek från äventyrslystna barn från tiden vet ingen.

Men nyfikenheten av vad det står gör att det är intressant att försöka tolka koden av (eller) texten.

Inga kommentarer: