Google

Translate blog

fredag 28 augusti 2015

7 Miljarder ljusår bort finns en jättering av galaxer . En ringform sträckande sig 5 miljarder ljusår.

På bilden ovan ses en ringformad galax kallad Hoags objekt  inte den formation av galaxer som nu hittats. Denna får ni se om ni följer medföljande länk här.


Detta monstruösa galaxringsystem är svårt att förstå. Hur och varför bildades det?

Universum är fullt av gåtor. Gåtor som vi inte kan förstå förrän vi förstår hur ev Big Bang uppstod, utvidgades och varifrån allt kom och hur det expanderade.


Detta är inget vi vet men försöker teoretisera om. Men nya svar ger som i all form av vetande nya frågor.

Inga kommentarer: