Google

Translate blog

lördag 22 augusti 2015

Ett litet bevis på att Jorden skapades till liv

För att vi ska kunna leva här på Jorden måste vi skyddas från dödlig strålning från solen. Detta skydd har vi i form av magnetfält runt planeten.

Även Mars hade detta en gång men detta har nu försvunnit.  Mars magnetfält var inte på plats lika tidigt som vårt här på Jorden. Idag har man till sin förvåning upptäckt att Jordens magnetfält skapades ungefär samtidigt som Jorden.

Mars fält kom till betydligt senare likt dess atmosfär vilken tillsammans med magnetfältet senare försvann.


En tanke är varför? En annan är,  kan man se detta som ytterligare ett bevis på skapelsen utgånget ur Big Bang med Gud bakom vilket inte motsätts av evolutionsläran. Evolutionsläran innebär att liv förändras och det motsäger inte en Guds skapelse vilken även den fortsätter och skapar i all evighet nya liv. Människosläkten som djur och växtliv.

Inga kommentarer: