Google

Translate blog

tisdag 11 augusti 2015

Nya idéer om hur rymdfärder kan förkortas i framtiden. Mars- Jorden 30 minuter.Tänk att kunna resa till Mars på 30 minuter.  Idéerna om hur det kan gå till finns plus flera andra om förkortad tid att resa i universum.

Problemet med resor i rymden är annars avstånden. Men kanske kan de överbryggas genom nya uppfinningar med andra medel att resa utefter.

En intressant artikel om detta har nyligen publicerats i nät tidningen space.com.

Det blir för omständligt att här redogöra för allt som står i denna utan istället är det lättare att själv läsa denna av mig tipsade artikel genom att följa denna länk.

Kanske finns det hopp om interstellära resor  i framtiden och inte bara i fantasins värld.

Inga kommentarer: