Google

Translate blog

onsdag 5 augusti 2015

Pluto (små)planeten där skymning råder hälsade människan välkommen med ett kärleksfullt hjärta


Pluto ses nu vara större än man trott tidigare och detta bör vara en anledning till att åter bedöma Pluto som en planet och inte som en småplanet. En annan anledning för att åter förändra statusen till detta är att Pluto har fem månar kretade runt sig. Småplaneter har mig veterligen inte månar kretsande runt sig.

Pluto välkomnade oss med ett rosa hjärtformat fält på ytan. I fantasin har många tytt detta som en hälsning men det är självklart enbart ett fält som vi människor tolkar som ett hjärtformat sådant.

Men som sådant lätt igenkänt som ett utseende vilket kommer att göra att Pluto kommer att kännas igen på bilder av de flesta i framtiden.

I övrigt är Pluto en kall värld med isberg och snöfall på sin skymningstyngda yta.

Inga kommentarer: