Google

Translate blog

onsdag 30 september 2015

Kan man utläsa likheter i galaxerna. Är de likt människan etc samma schema som upprepats? Ett slags galaxers livets eller verklighetens DNA.

Stjärnors massa skiftar och beroende på massa är deras livslängd innan de förändras.

Men forskare har nu börjat fundera på om galaxers stjärnor är ungefär likartade, Likartade i så mått att det finns samma antal i procent av stjärnor i denna med olika massa.

Ex lika många av samma slags stjärnor med samma massa i varje galax. Räknat i procent. Massa skiftar däremot från olika stjärnstorlekar med ca 1000 gånger.

Därför är tanken fascinerande men ändå trolig.

Universum kan ha bildats eller skapats ur en och samma kod. Nog kan man kalla det kod. Galaxer bildades, stjärnor och planeter. I såfall bör koden tvingat fram likheter likt i människans arvsmassa. Vi vet att det i varje hittills funna galax finns ett svart hål i mitten. Detta visar på  likheter i uppbyggnad och troligen kan massa och procent vara en annan likhet. Kanske även planeter i dessa hopar,  vem vet?

Kanske allt skapats ur en liten punkt vilken var ett svart hål.


Bilden ovan visar vår granngalax Andromeda.

Inga kommentarer: