Google

Translate blog

söndag 13 september 2015

Lite om svarta hål och vad som händer där. Tid, rum och dimension.

Stephen Hawking är experten på dessa objekt vilka tros finnas i centrum av alla galaxer. Allt som dras in i detta hål eller kompakta material blir kvar. Ljuset kan inte lämna hålet allt blir kvar men inte för evigt.

Efter en lång tid avdunstar allt genom värme. Materialet försvinner i rumtiden. Allt finns kvar men kan inte ses eller mätas längre.

Har Hawkings rätt i sin teori. Ingen vet. För min del tror jag man skulle ta hänsyn till inte bara tidsaspekten i rummet utan även dimensionsteorin. Att allt försvinner in i en annan dimension genom tidsrumsfaktorn.


Se även en skiss över svarta hål här från DN.

Inga kommentarer: