Google

Translate blog

torsdag 3 september 2015

Ljusår är ett osäkert mått. Var finns det vi ser egentligen när vi ser upp i skyn?

Vi har lärt oss att mäta avstånd i ljushastighet  per år när vi ser på avstånd till stjärnorna.  Ett  ljusår är en cirkabestämmelse. Men detta räcker inte.

I medföljande artikel tas exemplet avståndet till stjärnan Betelgeuse upp. Här har avståndet tidigare bestämts till 430 ljusår men nu enligt noggrannare mätning bestämts till 643 ljusår plus minus 46 ljusår.

Väl är det att vi inte ska resa dit då hade dessa avståndsbedömningar gjort att rymdskepp hamnat ljusår fel.

Att mäta avstånd ju längre bort ett objekt är gör det svårare och svårare att göra det rätt.


Ett tips på en bra sida på svenska om rymden och avståndsmått  är följande där aktuella synliga konstellationer är nedtecknade när de kan ses tidsmässigt och lite annat förklaras är följande sida se länk här. Bilden som medföljer ovan är från den hemsidan.

Inga kommentarer: