Google

Translate blog

lördag 14 november 2015

En Dvärgstjärna håller just nu på att förstöra en planet i jungfruns stjärnbild. Vi kan se det nu men det är många ljusår sedan detta var i full gång. Resultatet idag vet vi inte.

En vit dvärgstjärna har fångat in en planet och söndrar denna just nu bit för bit i rymden. Den har fångade planeten kretsar runt stjärnan på ett avstånd av det dubbla mot vi har till vår måne.

Dvärgstjärnan består av något så ovanligt för vita dvärgar som tungmetaller.  Vad man tidigare visste var att de vita dvärgarna vilka är sista fasen av en stjärnas liv har  metaller av detta slag vilka sjunker ner i stjärnan och blir i osynliga för spektralanalys.

Men så inte här. Kanske är det metaller från planeten den sönderslår.

För en science fictionfantast kan tolkningen bli att dvärgen är en dödsstjärna styrd för att fånga in planeten i ett galaktiskt krig där en makt förstör fiendeplaneten.

Men det är nog att ta fantisera för mycket efter vad vi idag vet om universums tomhet.  Något ovanligt pågår i varje fall. 570 ljusår från oss i stjärnbilden Jungfrun.


Kanske vi ska säga att något pågick för 570 år sedan vad resultatet blev till i vår  nutid vet vi inte.

Inga kommentarer: