Google

Translate blog

måndag 30 november 2015

KIC 8462582 stjärnan där misstanken om en supercivilisation misstänkts finnas i närområdet

Misstanken att det kunde finnas intelligenta varelser i närheten av denna stjärna vilken ligger i Svanens stjärnbild kom tidigare i år och fick stor uppmärksamhet.

Något visar på stor aktivitet runt stjärnan . Kanske det är planetbildning men då stjärnan är äldre än vår sol bör detta inte vara på gång nu.

Misstanken att det var stora energiproduktioner vi såg från en superintelligens från en planet eller flera i närområdet kom även. Troligen är båda idéerna ovan lite långsökta och vad som sker är istället något slags pulser av ljus och strålning från ett antal källor av naturligt slag. Alternativt något som stör en ljuskälla med sin stenkropp. Kanske något okänt fenomen utefter stjärnans ljusväg mot oss.

Radiofrekvenser vilka visar på kommunikation på de våglängder vi använder existerar inte efter den avlyssning som nu gjorts. Därmed minskar misstanken om en främmande civilisation. Men vi ska komma ihåg att det kan finnas andra sätt att kommunicera på än radiovågor av det slag vi använder. Och om det fanns en eventuell civilisation här när ljuset vi ser sändes ut från stjärnan för ca 1400 år sedan kan den idag vara försvunnen i tomma intet. Stjärnan ligger nämligen  1400 ljusår från Jorden. 


Detta innebär även om vi skulle misstänka en civilisation att denna kunnat gå under sedan dess.

Inga kommentarer: