Google

Translate blog

onsdag 11 november 2015

Livet började betydligt tidigare på Jorden än vad man tidigare trott.

Live tpå Jorden började ca 300 miljoner år tidigare än man trott  tidigare. Jorden bildades för ca 4,6 miljarder år sedan och redan för ca 4,1 miljarder år sedan fanns det liv.

I kosmiska mått är det mycket snabbt och tyder på att livets började nästintill omedelbart efter att Jorden fått sin form och avsvalnat.

För min del anser jag att det tyder på en skapelse inte på en slump att liv uppstod. Inte på evolution utan enbart på en början av en evolution vilken i sig var en skapelse. Liv skapades och i denna skapelse fanns  evolutionen.   

Livet var enkla livsformer i början men snart hade skapelsen vilken i sig innehöll fröet till evolution (fortsatt skapande av nya livsformer) vilket därefter  skapat nya och mer komplexa livsformer. Med tiden skapades människan utifrån detta.

Det är min tro.


Tidigare trodde man att Jordens början var en kokande  magma men inget visar att så varit fallet. Den var torrare och stenigare än vi tidigare trott. 

Inga kommentarer: