Google

Translate blog

tisdag 1 december 2015

Bruna dvärgar är stjärnor vilka inte lyckats få igång kärnreaktioner och därmed är svalare och mindre än andra stjärnor.

Länge har man undrat varför det finns bruna små stjärnor kallade bruna dvärgar. Stjärnor där kärnreaktioner och klyvning inte kommit igång sedan Big Bang och därmed inte blivit början till en stjärna av samma värmeslag och storlek som merparten. Därmed även mindre möjlighet till att hysa planeter omkring sig där liv kan existera.

Men självfallet kan livsdugliga planeter finnas på rätt avstånd för rätt temperatur mm  även runt dessa men då väldigt nära. Kanske för nära för att de inte ska dras in i dvärgen.

Ljuset är så svagt från dessa att de är svåra att se och att se dem med enbart ögonen är omöjligt. Även med teleskop är de svåra att se.

I teorin kan det finnas lika många bruna dvärgar som övriga stjärnor. Brun dvärg kan ses som en misslyckad skapelse av en stjärna. Allt ligger i viloläge.

Vi vet inte mycket om dem men tror oss veta att det är plasman i dem som har en konststens vilken omöjliggjort en stjärnbildning genom kärnklyvning.


Kanske även dessa bruna stjärnor har en betydelse för universums existens. Kanske de ligger i väntan för att i framtiden börja leva upp. Kanske de ärt betydelsefulla av ett slag vi inte förstår ännu.

Inga kommentarer: