Google

Translate blog

måndag 21 december 2015

Den hetaste vita dvärgdtjärna som upptäckts i vintergatan har en temperatur av 250 000 grader Celsius.

Det är astronomer i Tyskland som funnit denna samtidigt upptäckte de rymddamm mellan oss och denna dvärgstjärna. Damm som fångades in av vår vintergata. Damm som kan användas för framtida planetbildning.

Den vita dvärgen RX J0439.8-6809 och gasmolnet är mellan oss och Stora magellanska molnet. 

En vit dvärg är vad vår sol i framtiden också blir. Stadiet är då kärnklyvningen upphört i en stjärna och denna då kollapsar till en vit dvärg med en hög temperatur oftast runt 180 000C men i ovanstående fall betydligt högre.

När vår sol kollapsar en gång i framtiden blir dess storlek 1% av dagens men massan lika stor vilket gör tyngden till ca 1000 ton per liter.


Därefter svalnar dvärgen än mer och efter några hundra miljoner efter sin bildning till vit dvärg sänder den som osynlig för ögat ut värme av endast några 1000 grader Celcius.

Inga kommentarer: