Google

Translate blog

fredag 11 december 2015

En ny hemlighetsfull värld har nu upptäckts i vårt solsystem dvärgplaneten V774104.

I Kuiperbältet bortanför Neptunus och i  Oorts kometmoln vilket omsluter hela vårt solsystem finns  inte bara asteroider och grus utan även ännu oupptäckta dvärgplaneter av storlek som Pluto.

De är svåra att upptäcka på grund av avståndet. New Horizon vilken besökte Plutos närområde mm är nu på väg in i Kuiperbältet för att utforska någon dvärgplanet.


Nu har en ny småplanet upptäckts av astronomer hundratals beräknas ännu vara oupptäckta. Den nya planeten vilken ligger på ett avstånd av 15,4 miljarder km från solen har fått betäckningen V774 104 har säkert en spännande yta som alla andra upptäckta planeter. 

Men idag kan vi bara se att den finns inte hur den är beskaffad. Storleken anses vara ca hälften av Plutos. Dess hemligheter är under överskådlig tid dock bevarade och med dagens teknik omöjliga att se.

Inga kommentarer: