Google

Translate blog

fredag 4 december 2015

En tvillingplanet till Venus är en av de senaste upptäckterna.

39 ljusår från oss finns en stjärna runt vilken en planet upptäckts vilken inte är en gasplanet.

Avståndet från stjärnan eller planetens sol får forskare att tro att den mer är  en tvillingplanet till vår Venus än Jorden.

Temperaturen på planeten är hög. För hög för att vara möjlig att landa på med mänsklig besättning och omöjlig att kolonisera om det var möjligt att komma dit.

GJ 1132b är namnet på denna planet och kretsar runt en något ljussvagare sol än vår (ca 5 gånger mindre än vår sol). Planeten i sig är 16% större än vår Jord. Temperaturen tros ligga på ca 260 grader Celcius.

Men något slag av bakterier kan teoretiskt kunna leva under dessa grader tror vissa forskare. Men att undersöka om dessa finns eller inte här är omöjligt idag och troligen även i framtiden.

Idag anser fysiker att  ljushastigheten kan överstigas undantag är informationsöverföring vilken inte kan  överstiga ljushastigheten men hur det ska gå till och vad som kan överstiga ljushastigheten är osäkert.  Det kan knappast vara rymdfärder med besättning.


Men sökandet efter liv i rymden är högsta prioritet idag verkar det som.

Inga kommentarer: