Google

Translate blog

fredag 25 december 2015

Ett kosmiskt spindelnät mellan alla galaxer kanske är det som håller ihop universum. Vad finns ev i nätets centrum som håller trådarna?

5% av den synliga materian innehåller även något vi kan kalla kosmiska trådar av ett material som vi kan benämna gas. Het gas vilken vi först nu kunnat bevisa.

Observera att detta inte ska ses som svart materia eller mörk energi vilken vi vet finns men ännu inte lyckats mäta eller förstå.

Istället hör dessa trådar  till den synliga materian och nu har vi lyckats undersöka den. I dessa trådar finns i dess centrala del mycket het gas.

Dessa trådar går mellan galaxerna och inom dem. Galaxerna kan ses som noder och trådarna som fibrer som troligen håller allt samman. Ett slags spindelväv som omsluter allt.

Genom upptäckten och bevisningen av denna materia tror man att snart all vanlig materia ska vara känd. Den materia vilken i en mängd av 5% av all materia kan bli synlig och mätbar. Om mörk materia ska bli känd någon gång eller bara anas är en helt annan fråga.

Filosofers fråga i alla tider har varit och är ännu "Vad är en människa"?
En minst lika svår fråga är "Vad är universum eller vad är verkligheten och hur kan vi förstå den"?


Om vi ska se ovanstående som ett nät var finns då centrum? Varifrån började nätet,  finns centrum och om så vad finns i centrum eller fanns som skapade nätet?

Inga kommentarer: