Google

Translate blog

måndag 14 december 2015

Idag vet man att universum inte utvidgas med mindre fart över tid. Istället utvidgas det snabbare och snabbare. Något hjälper till för detta. Jakten på detta något ska öka.

Sedan 1990-talet har forskare förstått att något i teorin om universums utvidgning till en viss gräns eller att universum i ett senare skede dras samman inte stämmer.

Istället utvidgas det sedan Big Bang i en allt snabbare takt. Förklaringen tros idag vara en accelererande okänd  mörk energi som ligger bakom detta. En energi skapad i samma ögonblick som Big Bang.

Troligast en energi vi inte kan se eller mäta mer än effekterna av. Precis som vi inte kan se ljus med mänskliga ögon mer än i viss våglängd kan vi troligen inte mäta all slags energi om vi inte uppfinner det rätta mätverktygen.

I detta fall den mörka energin. Det finns även mörk materia inte heller denna har vi rätt verktyg för att se och mäta. Vi kan förstå att den måste finnas men kan inte med nuvarande vetenskapliga metoder mäta den eller förstå den.


När det gäller den mörka energin ska nu ett observatorium i västra Texas med namnet MC Donalds observatoriet försöka hitta den mörka energins krafter och lära mer om denna genom att utforska ett stort antal galaxers expansion. 

Inga kommentarer: