Google

Translate blog

måndag 28 december 2015

Lite tankar om universums framtid. Big Bang var inte en explosion utan starten till en stark expansion.

Universum kan knappast vara för evigt. Det är ju inte heller evigt bakåt i tid. Big Bang ska ju ha varit början på allt. Hur det startade vet vi inte. Men troligen kan mörk energi eller mörk materia ha mycket med saken att göra.

Troligen har denna energi och materia även mycket med livslängden av universum att göra. Kanske vi ska se den materia vi förstår och den energi vi förstår den vardagliga energin och materian vi kan mäta och se som effekter från den mörka energin och materian i skapelseögonblicket. Big Bang vilken vi inte förstår,  hur den uppkom eller varifrån det kom.

Kanske det är fel att se den som en explosion från något utan istället som en expansion från en nollpunkt. Ett ingenting.

Men jag tror likväl att något utlöste detta. Kanske inte här då inget universum där vi idag finns fanns vilket skulle kunna expandera. Det som inte finns varken i rum eller tid kan inte expandera (tror jag).

Istället tror jag att effekten av att Big Bang uppstod och vi skapades i ett då ickeexisterande universum av ingenting har med någon i effekt i tid och rum i ett parallellt universum kanske liggande  någon miljarddels sekund efter eller före  oss i tid.


Jag anser även att vi inte ska se Big Bang som en explosion utan som en stark expansion. En expansion vilken var början till en ännu fortskridande evolution.

Inga kommentarer: