Google

Translate blog

torsdag 3 december 2015

Pluto har troligen isvulkaner.

Isvulkaner spyr inte ut lava eller magma. De ser ut som vulkaner men ut från dessa kommer lättflytande material som is av olika slag eller andra flyktiga material som ammoniak och metan.

De finns på månar som är såkallade ismånar ett exempel är Neptunus måne Triton men flera andra månar i solsystemet antas ha dessa isvulkaner.

Nu ser det ut som om New Horizon fotograferade isvulkaner även på Pluto.

Ännu kommer bilder från denna farkost fast den sedan ett bra tag har lämnat Pluto och är på väg till nya upptäckter i Kuiperbältet .


Nya upptäckter kommer nästan dagligen från rymden numera.

Inga kommentarer: