Google

Translate blog

lördag 12 december 2015

Spåren av en vattenfylld och atmosfärrik värld ses på Mars. Men vad hände sedan?

Spår efter atmosfär av samma densitet som Jordens och vattenfyllda sjöar och floder kan ses på många platser på Mars.

Floder och bäckar fanns under lång tid och har efterlämnat sediment som bevisar detta.

Tiden var för ca 3,8 till 3,3 miljarder år sedan. troligen var Jorden då i samma belägenhet och hade även den atmosfär, sjöar och floder.

Skillnaden är att på Jorden försvann  vatten och atmosfär  inte utan finns kvar än idag.


Kanske det är så enkelt att något slag av växthuseffekt uppstod. Venus har exempelvis en otrolig värme vilken kanske inte alltid funnits där. En gång var kanske även Venus en planet där vatten och atmosfär fanns men där en växthuseffekt tog död på allt.

Vi vet inte om detta hänt på Venus eller om den alltid varit het. Att något gick snett sett ur vår synpunkt redan när solsystemet var klart. . Men Mars vet vi har haft både vatten och atmosfär. Något hände. Att planeten utan påverkan av något slags växthuseffekt skulle mist allt är inte troligt. Detta då vatten och atmosfär troligast fanns i kanske någon miljard år eller säkert miljontals år.


Det som gång byggts upp över lång tid måste finnas kvar om inte något oväntat sker. Något dödligt likt den nu accelererande växthuseffekten gör på Jorden just nu. Skillnaden är att på Mars fanns troligast ingen intelligens som något kunde stoppat detta likt vi har på Jorden. Naturen klarade det inte.

Inga kommentarer: