Google

Translate blog

torsdag 31 december 2015

Tvillingplaneter finns, vad som skulle ske om ett par fanns i den beboeliga zonen runt en stjärna är troligen problem av slaget, krig mm.

Tvillingplaneter i en bebolig zon där båda har sin bana  runt en stjärna har ännu inte hittats. Däremot finns ett tvillingplanetssystem runt Kepler 36 en stjärna i stjärnbilden Svanen, Kepler 36a. Om detta skulle finnas med två exoplaneter där båda var bebodda  i en bana runt en sol vore det bäddat för politiska strider av skilda slag och troligen krig. Detta även om en planet av dem var bebodd och den andra var på väg att koloniseras


Men avståndet från solen är för kort för liv i det fall som nu hittats för att liv som vi känner det skulle existera här. Här bör ca 1000 grader Celsius vara normaltemperaturen på båda platserna.

Men möjligheten att tvillingplaneter finns med liv på båda existerar. Då uppkommer frågan hur det skulle gå? Vi tänker då utifrån jordiska förhållanden och dess historia. Vi är inte bortskämda som mänsklighet med fred utan vår historia präglas av krig och misstro. Bakåt i tiden, likt idag.

Hur länge skulle ex två jordliknande intelligenser kunna existera på två planeter på så kort avstånd som på Kepler36a och b? Troligen mycket kort eller inte alls  innan krig och miljö skulle förstörts. Men vi ska kanske inte bedöma utefter Jordisk intelligens då den visat sig omöjlig att leva under en längre tid utan krig.

Frågan är då hur det ska gå om vi kan kolonisera Mars. Hur länge efter det dröjer det sedan innan vi kommer i krig. Hur länge efter det vi koloniserat rymdens närområde tar det innan vi sänder farligt avfall upp till månen eller någon annan himlakropp för att bli av med det. Hur länge innan vi deporterar människor vi inte önskar på Jorden eller Mars.


Tips vi kommer aldrig till det stadiet när vi koloniserar en annan planet. Jordisk intelligens förhindrar detta genom sin krigiska konstruktion. Kanske människan ska var konstruerad så för att vi under vårt liv här ska lära oss något. Något som att använda vår fria vilja och göra rätt val för en bättre tillvaro för allt och alla. Vi är ju enligt bibeln satta här för att ta hand om Jorden och människan i godhetens tjänst. Ett mycket svårt sätt för en människa att leva efter.

Inga kommentarer: