Google

Translate blog

torsdag 1 januari 2015

Vätska har funnits på Mars


Citat: Nya bevis pekar på att stora sjöar har funnits på Mars. Det avslöjar rymdbilen Curiosity som sedan 2012 undersökt Mars ytan meter för meter.

--- Genom att undersöka berget har Nasa kommit fram till att det består av tre olika sediment från sjöar, floder och från perioder av torka. Slut citat.

Vatten verkar finnas på många platser i universum, månen Europa är ett exempel. Det tros hittas spår av detta även på Mars.

Men att tro att vatten automatiskt är ett tecken på liv, nu eller tidigare, är fel. Så enkelt är inte liv och ex. intelligens som vi ser det, att vatten per automatik är tecken på livsformer.

När det gäller upptäckten av sediment på Mars står det inget om ifall spår analyserats som kan visa på vatten. Sedimenten kan annars ha uppstått av annan vätska.

Men även om en kemisk analys gjorts som pekar på vatten av det slag som finns här, säger inget att det varit annat än just vatten, inte sterilt men utan liv.

Sediment visar även att vätskan flutit under en viss tid för att sediment kunnat uppstå. Men kan det varit tunnflytande lava som runnit här?

Det är svårt att ta till sig att vatten kunnat existera i flytande form under så lång tid som det handlar om för sedimentavlagring och plötsligt bara försvunnit. Såvida det inte under en period funnits något slag av atmosfär eller is som förklaring till sedimenten.

En kort tid av rörlig is kan vara förklaringen till avlagringen. Vatten som under en kort tid under atmosfären frusit och rört sig och sedan avdunstat ut i rymden efterhand som atmosfären tog samma väg.