Google

Translate blog

lördag 10 januari 2015

Övervakning av bl.a. svenska politikers mobiltelefoni.


Citat: Utanför riksdags- och regeringsbyggnaderna i Oslo finns avancerad spionutrustning som kan övervaka all mobiltrafik i området.

Och det finns ingen anledning att tro att Sverige är förskonat. Slut citat.

Misstankarna går mot någon stats spionorganisation. Misstanken bör, anser jag, går mot Ryssland, då Ryssland den senaste tiden provocerat Sverige och flera nordiska stater med överflygningar av militärplan, eventuella ubåtskränkningar och troligen marina kränkningar.

Vad har Ryssland för planer för Norden är då frågan som ska ställas.

Vad händer i Ryssland? Kan det vara att man åter bygger upp en kontrollapparat likt den sovjetiska, med syftet att ha full kontroll på hur Norden reagerar vid en konflikt och vad Norden har att reagera med vid en sådan?

Kanske Ryssland är orolig för massinvandringen i Sverige och dess konsekvenser i framtiden om ett krig uppstår.

Man ser hot från Norden, det kan vi utgå från.