Google

Translate blog

söndag 11 januari 2015

Vikingahallar fanns lite varstans i vårt land.


Det hittas ännu vikingahallar och säkert finns många rester av sådana kvar i marken vilka ännu inte har hittats och kanske aldrig kommer att hittas.

Vikingasamhället var utbrett och herremännen hade stora byggnader där de bodde med sina familjer, slavar, tjänstefolk, soldater och djur.


Citat: Norr om Vadstena ligger Aska härad, där ligger den stora Askahögen som tidigare ansetts vara en grav, men nu visar alltså mätningar att det är grunden till en stor byggnad som ligger på toppen av kullen.

Byggnaden har varit omkring 14 meter bred mellan ytterväggarna, den har haft dubbla väggar och fyra ingångar. Slut citat.

Likt andra kulturer i vår tid och tidigare fanns det härskare, det vi så ofta idag bland djurens värld kallar alfahannar, vilka hade makten men hela tiden måste strida om den.