Google

Translate blog

måndag 12 januari 2015

Vatten finns överallt i universum ser det ut som, men var kom det från?


Citat: var kommer vattnet ifrån, från början? Forskarna är inte eniga. Tack vare rymdsonden ”Rosetta” är vi nu ett steg närmare sanningen.

Som bekant består vatten av två väteatomer samt en syreatom. I sällsynta fall utgörs väteatomen av dess kusin, väteisotopen deuterium. Genom att beräkna förhållandet mellan dessa två får man vad som bäst kan liknas med vattnets kemiska fingeravtryck.

--- till forskarnas besvikelse innehåller kometens vatten tre gånger så mycket deuterium som vattnet på jorden. Det innebär i sin tur att kometer inte är ursprunget till jordens alla sjöar och hav och, i slutändan, till livet självt, konstaterar forskarna i Science.

Om det i stället kan vara asteroider återstår att se. Slut citat.

Länge trodde forskarna att vatten kommit till jorden med kometers hjälp. De har ofta is med sig. Men nu ser det ut som om vatten av det slag som liv kan existera i jordiskt liv inte kan ha kommit från kometernas färder. En teori har förfalskats. Nu står hoppet till att asteroider kan vara lösningen på liv och vatten. Att sedan denna lösning skapar frågan om var dessa stenbumlingar fiskat upp liv för att sprida vidare, och då vatten, är en annan fråga.

Jag är övertygad om att liv skapats och inte kommit ur intet från ingenstans.

Vad fanns före Big Bang skapelsens början?  Är Big Bang skapelsen och vem eller vad låg då bakom denna och varför?

Svaret kanske inte är så svårt som många tror om man ser en skapare bakom, en Gud som vi kallar denne och med denne skapades även evolutionen livets fortsatta skapare. Vi har kanske svaret hela tiden i religionen men merparten vägrar inse eller tro att detta, som är betydligt enklare lösning än vetenskapens teorier som hela tiden förfalskas, är sanningen.