Google

Translate blog

tisdag 13 januari 2015

Nya idéer och förhoppningar från planeten Mars om livet.


Jakten och förhoppningen att lösa frågan om det finns eller har funnits liv på andra platser än på Jorden fortsätter. Att förklara livet enligt religionen är tabu i många kretsar och vetenskapen försöker på alla sätt förfalska tron på en skapare och hittar därför på den ena fantastiska teorin efter den andra. Men ännu har inte den teori hittats som kan förfalska tron på en skapare.

Vatten kan inte ses som garant för att liv uppstår. Detta har numera börjat få fotfäste. Igår beskrev jag hur ytterligare en teori förfalskats, teorin om att kometer fört vatten från en okänd källa till Jorden, med liv i detta vatten.

Nu kommer nästa tro på liv och då på Mars igen.


Citat: den tunna Marsatmosfären med viss regelbundenhet förses med större mängder av metangas, en gas som är kopplad till liv såsom vi känner det på jorden.

--- men forskarna vid JPL är ännu inte säkra på om de har bildats på planeten eller om de har förts dit med hjälp av en meteorit. Slut citat.

Här tas det upp att metan, likt man påstår om vatten, kan ha kommit utifrån rymden från en okänd källa. Men man säger dock även att metangas som vi nu vet enbart kan komma från organsikt material. Men i detta kan vi ha fel. Den kan med andra ord uppstå på annat sätt. Inte konstigt alls anser jag, liv har uppstått ur intet, det vet vi alla antingen vi tror på materialismens teorier eller på skaparens skapande.

Därför kan säkert även metangas uppstå ur annat än organsikt material om förutsättningen finns. Det är detta forskare bör fundera över, inte att med alla medel försöka få teorin att liv finns eller har funnits på fler platser än Jorden. Detta då allt kan och kommer att bevisas om forskare lägger saker tillrätta och har bestämt sig för att liv utanför Jorden ska bevisas.