Google

Translate blog

fredag 16 januari 2015

Djur verkar kunna känna på sig när en jordbävning är på gång och tar då skydd. Samma sak verkar det vara när tornados är på väg.


Djur hör frekvenser vi inte hör i många fall. Tornados och jordbävningar har en låg frekvens vilken hörs långt innan faran av känsliga fåglar eller andra djur.

Citat: Alla fem skogssångarna lämnade sina häckningsplatser en till två dagar innan tornadon drog in över området. Den närmaste virvelstormen var då fortfarande tiotals mil bort och där fåglarna befann sig visade vädret inga tecken på att vara på väg att försämras.

Ändå evakuerade fåglarna 700 kilometer söderut till den mexikanska golfen och väntade tills tornadon dragit förbi. När den gjort det återvände de omedelbart hem igen. Den 2 maj var alla tillbaka. Slut citat.

Att dessa hör innebär att de har möjlighet att flytta på sig innan faran kommer. Ljudet är säkert mycket irriterande för dem, annars skulle de knappast flyttat på sig.

En evolutionsöverlevande åtgärd som räddar denna art vid faror enligt ovan. Alla har inte denna möjlighet att bli varnade.

Människan har det inte, se bara på tsunamin för 10 år sedan, människor förstod ingenting utan fortsatte bada och nyfiket se ut mot ett hav som dragit sig tillbaka. Det konstiga var att människor inte förstod att havet inte gått upp i intet utan måste komma tillbaks och att det knappast skulle komma sakta strilande.