Google

Translate blog

måndag 19 januari 2015

Präster rör sig i gränslandet mellan tro o fakta inte konstigt att de då kan uppleva det okända eller bli en del av det.


Se länken. Här berättas om en präst från 1700-talet i England som går igen och setts av flera.

Det finns mer än materialism det är jag övertygad om och några som med all säkerhet oftare än andra genom historien sett eller upplevt oförklarliga händelser som inte kan förklaras med materialismens teorier är säkert präster.

Den yrkesgrupp som står närmast det okända om man bortser medium vilka inte ska förväxlas med religionsutövare.

Det finns mer mellan himmel o jord än vad vi förstår.  Det är jag övertygad om läs gärna gårdagens blogg.