Google

Translate blog

torsdag 22 januari 2015

Mystiska radiovågor från yttre rymden funna. Förklaring på dem finns inte. Men kan det vara en läcka från närliggande i tid, en annan dimension och ett annat universum?


Citat: Någonstans i rymden, långt bort från vår galax, kommer det radiovågor som teleskop på jorden har plockat upp.

Radiovågorna, eller radioskurar som de också kallas, varar bara några tusendelar av en sekund men förekommer ungefär 10 000 gånger om dagen över hela himlen, visar den nya upptäckten.

Forskare världen över ställer sig nu frågan: Varifrån kommer radiovågorna?

Än så länge har ingen kommit på svaret. Slut citat.

Varför så korta i tid och varför så svåra att spåra? Kan det vara signaler som läcker in från en annan dimension, ett annat universum skilt i tid från oss?

Inget säger att det enbart finns ett universum utan det kan finnas oräkneliga. Lika många och omöjliga att förstå som tidsbegreppet. Vad är tid?

Skilda universum kan finnas av storlekar som vårt, skapade samtidigt genom Big Bang men skilda åt av tid. Tid vilken kan separeras i små, små, enheter eller stora enheter, vilket gör att det kan bli universum skilda av tid i oräknelighet. Och likt vårt universum expanderar  tiden vilket får allt att separeras i tid o plats.