Google

Translate blog

fredag 23 januari 2015

Storfilmen om Moses historieförfalskad av oförstånd.Citat: Christian Bale gör huvudrollen som Moses i bibliska storfilmen ”Exodus: gods and kings”

Men det är en jordbävning som stjäl showen – och delar på Röda havet. Nu stoppas den i Egypten och Marocko på grund av ”historieförvanskning” Slut citat.

Att tolka fritt ur bibeln är fel och ger bara signaler om att bibeln är falsk och en saga, en berättelse eller legendsamling.

Att försöka förklara underverk i bibelns berättelser med naturvetenskap är fel. Totalt fel. Det innebär att misstro alla som tror på Gud och Guds kraft att skapa, förändra och göra under med det Gud har. Den heliga anden eller ordet. Guds ord räcker för att förändra eller ändra, ingen jordbävning eller liknande effekt behövs.

Gud skapade inte världen genom naturvetenskap utan med sitt ord.

Oberoende om det var evolution och Big Bang som var skapelsens kärna så finns ingen anledning att börja naturvetenskapligt och med dess lagar förklara allt. Naturlagarna - de vi vet om - ingick i ordet, inte tvärtom.

Filmen hade varit intressant om inte naturlagarna plötsligt skulle ge en förklaring till undren som skedde. Det finns ingen naturlagsbeskrivning i bibelns berättelser och ska då självfallet inte finnas med i en film grundad på bibeln.

Filmen som kunnat bli intressant är nu en äventyrsberättelse, där naturlagar ska förklara Gudstron och därmed har producenterna gjort filmen till en förfalskning av bibelns berättelser.

En film av detta slag bör göras av troende, inte av äventyrsberättare utan tro.