Google

Translate blog

lördag 24 januari 2015

Självklart är Natos utbredning ett hot för Ryssland.


Putin anser att Natos utbredning är ett hot mot Ryssland och visst är det så. Genom att fler länder går med i Nato, och då även länder med närgräns till Ryssland ansluter sig, blir det ett hot mot Rysslands möjligheter att agera efter sitt intresse.


Citat: Rysslands president Vladimir Putin har skrivit under en uppdaterad version av Rysslands militära doktrin, i vilken Natos expansion pekas ut som ett säkerhetshot. Slut citat.

Genom Nato kan Ryssland exempelvis inte gå in med trupper hur som helst i sitt grannskap och absolut inte i före detta öststatsländer, om de anslutit sig till Nato.

Självklart upplever därför Putin och Ryssland Nato som ett hot mot Rysslands självbestämmanderätt mot sina före detta sovjetstater.