Google

Translate blog

onsdag 28 januari 2015

På Mars går livet vidare i form av landaren. Men datorn börjar få åldersproblem, minnet sviktar.


Citat: I tio år har rovern Opportunity farit runt på Mars yta i mänsklighetens tjänst. Men nu sviktar dess minne.

--- Istället för att spara och lagra när den går ner i vila så raderar den sitt ”närminne”. Slut citat.

Men nu ska den hackas och förhoppningsvis blir det ytterligare en tid denna snart 10 år gamla forskningsfärd då kan fortsätta. En lång tid då den från början enbart troddes klara tre månaders färd.

Säkert finns mycket mer att upptäcka på Mars men inte liv. Liv tror jag inte på men säkert kan mycket annat finnas som kan lära oss mer om vår grannes yta. Hur den kan ha bildats, hur sammansättningen ser ut och vad den varit med om.