Google

Translate blog

torsdag 29 januari 2015

Mycket har ännu inte hittats om Sveriges forntida djurslag.


Citat: För länge, länge sedan levde en tidigare okänd dinosaurie i området som nu är svenska Kristianstad. Nu har fossil från varelsen kommit till ytan, och gymnasieeleven Clarence Lagerstam är stolt upptäckare av Sveriges allra första kända köttätande dinosaurie. Slut citat.

Med all säkerhet finns mycket kvar att upptäcka på vår jord om tidigare levnadsformer. Så även i vårt land.

Hur många förstår eller ens tänker på vad det är som de ser på marken när de är ute i naturen? Hur många vet egentligen vad ett fossil är?

För att ny kunskap ska komma fram måste fynd göras av den som förstår att det är ett fynd och som förstår hur man ska gå vidare för att det ska registreras.

Så hände i detta fall och ny kunskap om dinosauriernas tid i vårt land kan läggas in i framtida historieböcker.