Google

Translate blog

måndag 9 februari 2015

44-40-Winchester gevär tillverkat 1882 glömt eller placerat mot ett träd för många år sedan hittat


Citat: Arkeologer som utförde undersökningar i nationalparken Great Basin National Park i USA-delstaten Nevada behövde inte precis gräva djupt när de nyligen gjorde en märklig upptäckt. Uppställt mot ett träd stod ett gevär tillverkat 1882. Slut citat.

Ser man på bilden på trädet och platsen kan man undra hur det kunnat bli oupptäckt så länge. Hur det kunnat glömts just här.

Det har genom åren fått en platina som gjort att det kamouflerats väl i miljön. Men de första åren efter placeringen borde det varit relativt lätt att finna.

Man undrar vilken historia som ligger bakom. Kan det varit människor på färd västerut under kolonisationen av Amerika som glömt det och sedan inte haft möjlighet att återvända?

Troligen den lösning som verkar troligast efter en rast har ägaren glömt geväret.