Google

Translate blog

onsdag 18 februari 2015

Strålningsskador kan kanske snart förebyggas eller stoppas.


Citat: För första gången har en substans tagits fram som skyddar mot strålningsskador efter att de har inträffat. – Mänskligheten kan snart ha ett försvar mot radioaktiv strålning, säger en av forskarna bakom studien. Slut citat.

Undersökningen har testats och fått positiva effekter på möss men kan kanske även ge samma effekter på människor som utsatts för strålning.

Ingen vet men hoppet finns. Det skulle ge lite mer skydd och förhoppningar om så vore fallet när och om radioaktiv strålning sprids.