Google

Translate blog

fredag 20 februari 2015

Letandet efter tecken på liv i universum är i full gång. Men även besvikelsen.Men ännu har inget konkret visats att liv finns. Enbart att det är möjligt med lite bättre förutsättningar än på de platser som hittats.


Citat: Fem planeter i jordstorlek i ett solsystem som cirkulerar kring en stjärna i en avlägsen del av Vintergatan. Det har fått astronomer att höja på ögonbrynen. Och hoppas på utomjordiskt liv--- Det är det äldsta solsystemet med nära-jorden-stora planeter som hittats. Det är drygt 11,2 miljarder år gammalt, universum är ca 14 miljarder år gammalt.--- just de här planeterna för nära sin stjärna för att kunna hysa liv, men de pekar tillsammans på något annat.

– När jorden skapades var planeterna i det här systemet redan äldre än vad jorden är i dag. Nu vet vi att jordliknande planeter har skapats under universums nästan 14 miljarder år gamla historia. Det ökar förhoppningarna om uråldrigt liv, Slut citat.

Ej heller här kan liv finnas avståndet till moderstjärnan är fel för detta. Men att planeter lika Jorden bildats tidigt har bevisats.