Google

Translate blog

onsdag 25 februari 2015

Förhoppningarna att hitta svar i universum gör att det tolkas fel.


Citat:  En av förra årets största astronomiska upptäckter har förvandlats till damm. Det forskarna trodde var spåret efter vårt universums uppkomst visade sig vara strålning från kosmiska dammpartiklar. Slut citat.

Man vill hitta det man söker. Man vill hitta det först. Vetenskapsmän och forskare tävlar om att bli först och risken blir då enligt ovan. Man hittar något och feltolkar detta istället för att undersöka felkällor i första hand.

Förhoppningsvis blir ovanstående en varning för detta tävlande.