Google

Translate blog

måndag 2 mars 2015

Konungar på Irland bjöd undersåtar på bröstvårtsugning.


Tvåtusenåriga lik i mosse på Irland upptäcktes 2003. Gåtan var varför liken hade avskurna bröstvårtor.

Varför de offrats då de avskurna vårtorna visade att de varit kungar.

Citat: I det forntida Irland visade folk nämligen sin underkastelse genom att suga på kungens bröstvårtor. Teorin är därför att de båda kungarna på sin tid offrades för att de inte hade kunna se till att folket slapp hungersnöd. Slut citat.

Anledningen bör ha varit den som står i citatet. Tron på bröstmjölkens välsignelse kom säkert från kvinnors ammande av nyfödda likt djurs ammande av sina avkomlingar.

Att det sedan togs in som ritual för hur dugliga konungar var att stoppa missväxtår är steget inte långt. Symboliken finns och förstås utifrån fruktbarhetsriter av skilda slag från antiken.

Men nog är det en konstig sed sedd utifrån vår tid?

Termitbon stoppar ökenspridning.


Citat: Att det är termiter som ligger bakom de stora gräscirklarna i Namibiska öknen har man redan listat ut, men hur mycket dessa termitbon påverkar sin omgivning kunde man inte ana.--- termiternas stackar gör dessa områden mer motståndskraftiga mot klimatförändringar än man trott. I torrområden i både Afrika, Sydamerika och Asien lagrar termitstackar näring och fukt och gör jorden porösare så att vattnet tas upp bättre. Slut citat.

Ännu ett bevis på hur allt hänger samman sedan tidernas begynnelse och måste så göra för att inte miljökatastrofer ska ske.

Allt hänger samman i ett enda mönster vilket inte får rubbas. Men människan är mönsters rubbningsanledning på grund av dennes egoism och kreativitet. Därför har vi ex klimatförstörelse, ondska utan mening och allt annat som förändrar fungerande system i naturen.

Varför människan fått denna roll av förändrare kan bara tolkas som att människan använder sin kraft till ting inget har användning för mer än en ond destruktiv makt.

Den goda makten jag kallar Gud vill inte ha detta förstörande av fungerande system utan det är den onda makten jag kallar djävulen som vill förstöra och förgöra. Den fallna makten som uppkom av misstag och måste bekämpas. Den fria viljan skapade ondskan.