Google

Translate blog

torsdag 5 mars 2015

Två UFO händelser som anses oförklarliga. Jag håller inte med.


Citat: Den första av dessa två händelser inträffade i oktober 2010 i Värmland. Tre personer i bil såg ett stort ljusklot komma i ”otrolig fart” mot dem. De uppfattade att klotet lyfte upp bilen en kort bit över vägen samtidigt som de hörde ett ”zoomande” ljud.--- Det andra oförklarliga ögonblicket utspelade sig utanför Göteborg i oktober 2013. Även denna gång körde vittnena, två personer, i en bil. De beskrev en farkost med ett diffust rött sken och utskott längs sidorna (som en uppochnedvänd spindel) på kanske några hundra meters höjd. Slut citat.

Jag anser att båda visar samma sak. Ett större klotblixtfenomen. Likt alla ljusfenomen som setts som UFO:S där ljuset gått hur som helst i skyn och knappast kan ses som farkostmanövrer är förklaringen den idag accepterade klotblixten säkert förklaringen.

Ovanstående händelser visar på en ovanligt stark, stor och energirik  klotblixt. Klotblixtar uppstår snabbt och rör sig hur som helst och kan säkert i vissa fall bli mycket energirika.